InstalSystem - Wavin 5 PL

Pobierz program

Instal system - pobierz2

InstalSoft Wavin 5 PL to innowacyjny program, który umożliwia projektowanie oraz obliczenia instalacji ogrzewania, chłodzenia oraz systemów sanitarnych wewnątrz budynków. Program ten jest oparty na technologii Open BIM, co oznacza, że umożliwia łatwą współpracę z innymi programami BIM.

Głównym oknem roboczym programu InstalSystem 5 jest edytor, który umożliwia pracę z wieloma projektami jednocześnie. Podczas otwierania nowego projektu, można skorzystać z gotowych szablonów, które zawierają wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu. Dzięki temu praca z programem jest bardziej ergonomiczna i efektywna.

Edytor InstalSystem 5 umożliwia kontrolę nad zakresem projektu. W zależności od ustawionego zakresu, niektóre funkcje, ikony oraz elementy edytora są ukryte, co poprawia ergonomię pracy. Program umożliwia edycję danych ogólnych oraz danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego oraz wyglądu elementów.

Program InstalSystem 5 pozwala na edycję projektu na rzutach 2D oraz automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne. Możliwe jest również generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji oraz wydruk rysunków i wyników tabelarycznych. Dzięki programowi można skorzystać z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych.

InstalSystem 5 umożliwia również wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane lub zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, co ułatwia odnalezienie tego samego elementu w różnych miejscach programu.

Program umożliwia edycję struktury budynku oraz import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku.

InstalSystem 5 umożliwia personalizację środowiska pracy poprzez zapisanie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych mod