Prefabrikkerte Vannkummer i plast

Sikkerhet når det gjelder vannkummer står høyt på dagsordenen i Norge.
I 2011 startet RIN «Rørinspeksjon -Norge» opp Kumsikkerhet-prosjektet.

Dette prosjektet har som mål å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer.

For å løse dagens utfordringer og øke sikkerheten har Wavin som de eneste i markedet, utviklet den første prefabrikkerte vannkummen som er testet opp til 65 tonn styrkeklasse.

Vannkummer er en arbeidsplass for mange aktører, blant annet kommuner, entreprenører, operatører og leverandører som jobber med levering av trygt drikkevann til mottaker.

Som alle andre arbeidsplasser må vannkummen være trygg, slik at fagspesialister får utført sitt arbeid under sikre og gode forhold.

 

2022-10-27_12h39_48-1

Kontakt meg!

Hvorfor prefabrikkerte vannkummer i plast? 

Standard

Wavin Aquatett er produsert i henhold til de internasjonale standardene NS-EN 1778, NS-EN 12573-1, NS-EN 13598-2, DVS 2205, DVS 2207, ATV-DVWK-A 127E, er helt tett og har mer enn 100 års levetid.

 

Vannkummen er en særnorsk løsning som gir god brukervennlighet og sikkerhet for vår vannforsyning.

  • Vannkummen må være tett
  • Kummer må være systemleveranse 
  • Prefabrikkerte vannkummer skal monteres innomhus i tørre og varme omgivelser
  • På forespørsel skal det kunne fremlegges dokumentasjon på oppfylte testkrav og montering iht. gjeldene kompetansekrav

krah fdv
miljø nr 1
nr 112

2022-10-28_08h13_23

BIM Design - fordelene er mange 

Det er mange fordeler ved å kombinere BIM med tverrfaglig kompetanse, blant annet gir BIM-modellen en nøyaktig oversikt over mengden kunden skal bestille, med full informasjon om materialer og type komponenter som er prosjektert

  • Design av kummen
  • Tegningen med BOM (Bill of material)
  • Levering på CAD eller i åpent BIM format