<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=114001&amp;fmt=gif">

50%

FORØGELSE AF LEDNINGSKAPACITET UDNYTTER NETVÆRKET BEDRE

85%

REDUKTION I TOMGANGSTAB VIA GENKENDELSE AF FORBRUGSMØNSTER

img

Fremtidens fjernvarmeunit er adfærdsstyret

Fremtiden begynder i dag. Med behovsdimensionering af stikledningen sørger den nye Wavin Calefa II for, at der lukkes ned for varmen under varmtvandstapninger, hvis nødvendigt. Dermed udnyttes energien optimalt. Samtidig sikrer unittens behovsstyrede bypass funktion, at pumpen automatisk afbryder for fjernvarmen, når der ikke bruges varmt vand.

”I modsætning til tidligere er varme og komfort ikke længere sidestillet. Komfort handler nu om at begrænse opvarmningen af bygningen, således at der kun tilføres energi tilsvarende, hvad der forlader bygningen – og kun i de perioder hvor behovet er til stede.”

 

Bliv kontaktet af en ekspert

Group 46

Fordele med den nye Wavin Calefa II

Fremtidens fjernvarmeunit er baseret på brugerens adfærd, og giver både husstand og fjernvarmeværk nye muligheder for intelligent styring af varmeforbruget og dermed bedre optimering af energien.

Full Width IMG