<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=114001&amp;fmt=gif">
Calefa_50%

Op til 50% forøgelse af ledningskapaciteten udnytter netværket bedre

Wavin Calefa II kommer blandt andet med brugsvandsprioritering, som sikrer maksimal udnyttelse af netværket. Det gør, at systemet får mere ud af det varme vand og sikrer op til 50 % forøgelse af ledningskapaciteten.

People Shaking Hands.

Calefa_85%

Op til 85% reduktion i tomgangstab via genkendelse af forbrugsmønsteret

Wavin Calefa II’s intelligente, behovsstyrede bypassfunktion genkender hver enkelt husstands forbrugsmønster. Det tilpasser den fjernvarmetilførslen til, så mindre varme går tabt, og det betyder op til 85% reduktion i tomgangstab.

Wavin Calefa II Intelligent Fjernvarmeunit

Fremtidens fjernvarmeunit er adfærdsstyret

Fremtiden begynder i dag. Med behovsdimensionering af stikledningen sørger den nye Wavin Calefa II for, at der lukkes ned for varmen under varmtvandstapninger, hvis nødvendigt. Dermed udnyttes energien optimalt. Samtidig sikrer unittens behovsstyrede bypass funktion, at pumpen automatisk afbryder for fjernvarmen, når der ikke bruges varmt vand.

”I modsætning til tidligere er varme og komfort ikke længere sidestillet. Komfort handler nu om at begrænse opvarmningen af bygningen, således at der kun tilføres energi tilsvarende, hvad der forlader bygningen – og kun i de perioder hvor behovet er til stede”.

 

I Gudenådalens Energiselskab tilbyder man Wavin Calefa II til nye forbrugere

Gudenådalens Energiselskag a.m.b.a. (GUES) har valgt Wavin Calefa II med fokus på energieffektivitet og brugervenlighed. Det er bl.a. den elektroniske styring på vand- og varmekredsen, unittens bypass-funktion og den effektive veksler, som sikrer en god afkøling, der har ligget øverst i prioriteringen.

Se videoen, hvor Lars Laursen fra GUES fortæller om de overvejelser, de har haft i deres projekt med gaskonverteringer i Bjerringbro og Ulstrup.

Downloads

Calefa II - generelt

Calefa II V

Calefa II S

Hvilke fordele har Wavin Calefa II

Fremtidens fjernvarmeunit er baseret på brugerens adfærd, og giver både husstand og fjernvarmeværk nye muligheder for intelligent styring af varmeforbruget og dermed bedre optimering af energien.

2023_icons_web_round_Installation

Nem installation

Nem rørføring og trådløs installation gør Wavin Calefa II let at installere i enhver bolig. Vælg en højre- eller venstrevendt unit for at forenkle rørinstallationen.

2023_icons_web_round_Wifi

Internetkobling

Wavin Calefa II leveres med mulighed for kablet internetkobling, hvilket sikrer nem og løbende opdatering samt fremtidssikring af unitten.

Intuitiv fejlfinding

Service og fejlfinding afhjælpes nemt via styringens indbyggede serviceværktøj.

2023_icons_web_round_Warning - Error

Intelligent varmtvandsstyring

Den intelligente varmtvandsstyring er baseret på det faktiske forbrugsmønster og leverer kun varmt vand, når behovet opstår. Det sikrer minimalt energispild
uden for brugstiden.

2023_icons_web_round_Water drop
2023_icons_web_round_Display

Digitalt display

Via unittens digitale display bliver det nemmere at opretholde optimal drift og præcisere brugsvandsregulering samt at indstille vandtemperaturen.

2023_icons_web_round_Weather - Heating

Vejrkompensering

Wavin Calefa II V kan leveres med vejrkompensering for automatisk styring af varmebehov og komfortperioder, som bidrager til behagelig og driftsøkonomisk komfort i boligen.

Smart brugsvandsprioritering

Med brugsvandsprioritering sørger små dimensioner på stikledningen for at lukke helt ned for varmen under varmtvandstapninger, hvis nødvendigt. Det giver bedre udnyttelse af energi.

2023_icons_web_round_Water drop

Bedre varmtvandsudnyttelse

Wavin Calefa II opnår optimal varmeudnyttelse og hjælper med, at vandet der sendes tilbage til varmeværket er afkølet til den ønskede temperatur.

2023_icons_web_round_Weather - Cooling